Tour Age

10+

Prime South Omo Village tours – 3 days

3 days 2 night
Availability : Jan - Dec

Half-Day Prime Addis Ababa City Tour

Half days
Availability : Jan - Dec

Full-Day Prime Addis Ababa City Tour

Full-Day
Availability : Jan - Dec

4-Day Addis Ababa and Around Addis Ababa Tour

4 days 3 night
Availability : Jan - Dec

Oriental Harar, East Ethiopia Tour – 6 Days

6 days 5 Night
Availability : Jan - Dec

Oriental Harar Tour – 3 Days

3 Days 2 Nights
Availability : Jan - Dec